PR SMS služby zprostředkovávají platbu pomocí mobilního telefonu.
Tyto služby obvykle využívají  (internetové portály, prodejci zboží nebo služeb, vydavatelství  ad). Cílem těchto webových stránek není zahlcený zákazník hromadou textů s technickým popisem. Vzhledem k možnostem které PR SMS služby nabízí jsme zvyklí s každým zákazníkem komunikovat a nabízet řešení zvlášť. Zprostředkováváme PR SMS v několika zemích a nelze tyto služby paušalizovat, jelikož právní rámce, technické a finanční podmínky jsou v každé zemi jiné. V dané zemi pro našeho klienta nevybíráme pouze nejvhodnější řešení PR SMS služby nebo podobné mobilní aplikaci. Zajišťujeme komplexní řešení počínaje právních rámců služby až po zajištění plateb klientovi.

Pro rychlou orientaci toho co například umí náš systém AWS – SMS systém
(O přístup do systému nám napište)